ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดราคาจ้างฯ โครงการก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์ ไทย-ญี่ปุ่น จำนวน 2 งาน  (อ่าน 4240 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 75
    • ดูรายละเอียด
    • www.dpt-mhs.go.th
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์  ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒  อำเภอเมืองขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
-----------------------
   จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างสวนประวัติศาสตร์ไทย-ญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน ๑ โครงการแยกเป็น   ๒ งานดังนี้.

      ๑. งานก่อสร้างอาคารแสดงภาพวาดและงานนิทรรศการกลางแจ้ง ตามแบบรูปรายการของกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน  แบบเลขที่ ยผจ.มส. ๐๔-๐๐๔- ๒๕๕๘ จำนวน ๒๘ แผ่น และมยผ. ๑๑๐๑ -๕๒ – มยผ. ๑๑๐๖-๕๒ จำนวน ๑ เล่ม

         ๒. งานภาพวาดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ของกองทัพทหารญี่ปุ่นและความสัมพันธ์ของชาวบ้าน รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของ  ชาวอำเภอขุนยวม เทคนิคสีอะครีลิค ติดตั้งพร้อมกรอบไม้กระจกหนา 5 มม. ติดตาย และผ้าม่าน  ชนิดรางด้านล่างติดป้ายสแตนเลสบรรยายภาพ จำนวน 13 ภาพ ดังนี้.-
         - ภาพวาดสีน้ำอะครีลิค ขนาดภาพ 1.40*2.00 ม.
         - กรอบภาพไม้เนื้อแข็ง 2”*4” พื้นไม้อัดหนา 6 มม. ทับหน้ากระจกใสหนา 5 มม. ติดตาย ทำสีธรรมชาติ 
         - ผ้าม่านชนิดรางเลื่อนเปิด/ปิดด้วยรอก
         - ป้ายบรรยายภาพสแตนเลส
              ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๙๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนสองหมื่นบาทถ้วน) และวงเงินงบประมาณ    ที่ได้รับจัดสรรเป็นเงิน ๕,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยแยกเป็นแต่ละงานดังนี้
          ๑. งานก่อสร้างอาคารแสดงภาพวาดและงานนิทรรศการกลางแจ้ง เป็นเงิน  ๒,๙๒๐,๐๐๐.-บาท
          ๒. งานภาพวาดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์สงครามโลกครั้งที่ ๒ ของกองทัพทหารญี่ปุ่นและความสัมพันธ์ของชาวบ้าน รวมทั้งวัฒนธรรมประเพณีและสถานที่ท่องเที่ยวและวิถีชีวิตของ   ชาวอำเภอขุนยวม เป็นเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.-บาท

         ;D ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ.บริหารงานทั่วไป  โทร 053-612-055
         :)  สถานที่รับเอกสาร: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                          โทร 053-612-055 โทรสาร 053-613-061  E-mail : dptmhs@gmail.com ,
                                          maehongson@dpt.go.th   

รายละเอียดตามเอกสารแนบ (PDF)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคคลทั่วไปจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถ ตั้งกระทู้และ Download ไฟล์แนบได้ 
- สามารถใช้ facebook โดยกดที่รูปโลโก้


         
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: มีนาคม 05, 2015, 04:13:21 PM โดย admin »
บุคคลทั่วไปจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถ ตั้งกระทู้ Download ไฟล์แนบ และมองเห็นรูปภาพ 
  - สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook ของคุณเข้าสู่ระบบได้