ผู้เขียน หัวข้อ: ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. บ.แม่ขีด หมู่ที่ 3 ต.แม่นาจาง-บ้านซ้อ ม.5  (อ่าน 486 ครั้ง)

admin

  • Administrator
  • Jr. Member
  • *****
  • กระทู้: 75
    • ดูรายละเอียด
    • www.dpt-mhs.go.th
            จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่ขีด หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจาง ถึงบ้านซ้อ หมู่ที่ 5 ตำบลสันติคีรี อำเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 1.028 กิโลเมตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 3,005,133.50 บาท (สามล้านห้าพันหนึ่งร้อยสามสิบสามบาทห้าสิบสตางค์) วงเงินงบประมาณ 2,999,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) รายละเอียดดังเอกสารแนบ (PDF)
        งบประมาณ       : วงเงินงบประมาณ 2,999,000.-บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
        ชื้อแบบเอกสาร  :  2,000.- บาท  30 พ.ย. 59 ถึงวันที่ 8 ธ.ค. 59  โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาค
                                            รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา
        ผลงาน             : ผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันในวงเงินไม่น้อยกว่า 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
        ยื่นแบบ/เอกสาร : 16 ธ.ค. 59 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
       
        ดูรายละเอียดได้ที่: www.dpt.go.th,www.dpt-mhs.go.th หรือ  www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทาง
                                            สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                            ในวันและเวลาราชการ  โทรศัพท์หมายเลข 053-612055, 053-613061   
                                            E-mail : dptmhs@gmail.com , maehongson@dpt.go.th   


 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: ธันวาคม 06, 2017, 05:41:14 PM โดย admin »
บุคคลทั่วไปจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถ ตั้งกระทู้ Download ไฟล์แนบ และมองเห็นรูปภาพ 
  - สามารถสมัครสมาชิกโดยใช้ Facebook ของคุณเข้าสู่ระบบได้