แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - admin

หน้า: 1 ... 3 4 [5]
61
Download / การออกแบบสะพานพร้อมตัวอย่างรายการคำนวณ
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 05, 2015, 02:01:48 PM »
เอกสารการออกแบบสะพานชุดนี้ได้เรียบเรียง มาจากประสบการณ์การศึกษาและการอบรมหลายสถาบัน อาทิ   กรมโยธาธิการ   กรมทางหลวง    และ สถาบันอื่นๆ  โดย คุณสุนทร  ยงสุวรรณกุล  อดีตโยธาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งเป็นหลักการกว้างๆ  ของการออกแบบ รวมถึงตัวอย่างรายการคำนวณสะพานแบบแผ่นพื้นความยาวช่วง 8  เมตร  ซึ่งสามารถ เป็นแนวทางแก่ผู้ที่สนใจ ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ได้

62
ผังเมืองรวมชุมชนขุนยวม     ผังพื้นที่ใหม่   ประกาศบังคับใช้
 + ประกาศบังคับใช้ -              ฉบับที่ -    เล่มที่ -  วันที่ -  สิ้นสุด  -   พื้นที่ผัง  - ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง -

 + ขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย   8. จัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย

63
ผังเมืองรวมชุมชนแม่ลาน้อย     ผังพื้นที่ใหม่   ประกาศบังคับใช้
 + ประกาศบังคับใช้ -              ฉบับที่ -    เล่มที่ -  วันที่ -  สิ้นสุด  -   พื้นที่ผัง  - ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง -

 + ขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย   8. จัดทำเอกสารเสนอกระทรวงมหาดไทย

64
ผังเมืองรวมชุมชนแม่สะเรียง     ผังพื้นที่ใหม่   ประกาศบังคับใช้
 + ประกาศบังคับใช้ -              ฉบับที่ -    เล่มที่ -  วันที่ -  สิ้นสุด  -   พื้นที่ผัง  - ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง -

 + ขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย   ขั้นตอนที่ 15.สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งให้กระทรวงมหาดไทย

65
ผังเมืองรวมชุมชนปาย / ผังเมืองรวมชุมชนปาย
« เมื่อ: กุมภาพันธ์ 04, 2015, 11:27:45 PM »
ผังเมืองรวมชุมชนปาย     ผังพื้นที่ใหม่   ประกาศบังคับใช้
 + ประกาศบังคับใช้ -              ฉบับที่ -    เล่มที่ -  วันที่ -  สิ้นสุด  -   พื้นที่ผัง  - ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง -

 + ขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย   ขั้นตอนที่ 15.สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งให้กระทรวงมหาดไทย

66
ผังเมืองรวมจังหวัดแม่ฮ่องสอน  ประกาศบังคับใช้
 + ประกาศบังคับใช้ -              ฉบับที่ -    เล่มที่ -  วันที่ -  สิ้นสุด  -   พื้นที่ผัง  - ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง -

 + ขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย   ขั้นตอนที่ 15.สนง.คณะกรรมการกฤษฎีกา ส่งให้กระทรวงมหาดไทย

67
ด้วยจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่เสื่อมสภาพ จากการใช้งาน จำนวน 17 รายการ ตามเอกสารแนบ
 1 ติดต่อขอดูสภาพพัสดุได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันที่ 23 ม.ค. - 9 ก.พ. 2558 ในเวลาราชการ
 2 กำหนดขายทอดตลาด ในวันที่ 12 กพ. 58  เวลา 10.00 น เป็นต้นไปจนกว่าแล้วเสร็จ
     - ลงทะเบียน เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน

     ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม


 
ติดต่อสอบถามรายละเอียด ฝ.บริหารงานทั่วไป  โทร 053-612-055
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
บุคคลทั่วไปจะต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถ ตั้งกระทู้และ Download ไฟล์แนบได้ 
- สามารถใช้ facebook โดยกดที่รูปโลโก้

68
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปาย (ช่วงที่ 2) ความยาว  486 เมตร บริเวณศูนย์บริการและพัฒนาลุ่มน้ำปายตามพระราชดำริ หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ดังเอกสารแนบ

69
ผังเมืองรวมเมืองแม่ฮ่องสอน ประกาศบังคับใช้
-  ครั้งแรก               ฉบับที่ 68    เล่มที่ 106 วันที่ 25 ส.ค. 32 สิ้นสุด 24 ส.ค. 37    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง
-  ขยายอายุ ครั้งที่ 1  ฉบับที่ 178  เล่มที่ 111 วันที่   5 ส.ค. 37 สิ้นสุด 24 ส.ค. 38    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง 
-  ขยายอายุ ครั้งที่ 2  ฉบับที่ 223  เล่มที่ 112 วันที่ 18 ส.ค. 38 สิ้นสุด 24 ส.ค. 39    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง 
-  ปรับปรุง   ครั้งที่ 1  ฉบับที่ 426  เล่มที่ 116 วันที่ 29 ก.ย. 42 สิ้นสุด 28 ก.ย. 47    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง 
-  ขยายอายุ ครั้งที่ 1  ฉบับที่ 7      เล่มที่ 121 วันที่ 31 ส.ค. 47 สิ้นสุด 28 ก.ย. 48    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง 
-  ขยายอายุ ครั้งที่ 1  ฉบับที่ -       เล่มที่ 122 วันที่ 24 ก.พ. 47 สิ้นสุด 28 ก.ย. 48    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง 
-  ขยายอายุ ครั้งที่ 2  ฉบับที่ 4      เล่มที่ 122 วันที่ 01 ก.ย. 48 สิ้นสุด 28 ก.ย. 49    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง 
-  ปรับปรุง   ครั้งที่ 2  ฉบับที่ -      เล่มที่ 131  วันที่ 21 ก.ย. 57 สิ้นสุด 20 ก.พ. 62    พื้นที่ผัง  7.400 ตร.กม.  ดาวน์โหลดกฎกระทรวง 

 ขั้นตอนดำเนินการตามกฎหมาย  ขั้นตอนที่ 18. ประกาศราชกิจจานุเบกษา

 - แผนที่ท้ายกฎกระทรวง   
 - แผนผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน   
 - แผนทผังโครงการคมนาคมและขนส่ง   



70
ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะตลอดเส้นทาง 108-1095 และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่ อ.เมือง อ.ปางมะผ้า อ.ปาย  จ.แม่ฮ่องสอน  รายละเอียดดังเอกสารแนบ (PDF)
        งบประมาณ       : 1,180,000.- บาท
        ชื้อแบบเอกสาร  : 1,000.- บาท  ตั้งแต่วันที่ 7-20 ม.ค. 2558  เวลา 09:00 น.-15:00 น.
        ยื่นแบบ/เอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 7-20 ม.ค. 2558  เวลา 9:00 น.-15:00 น.
        เปิดซอง           : 21 ม.ค. 2558  เวลา 09:30 น.
        สถานที่รับเอกสาร: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                          โทร 053-612-055 โทรสาร 053-613-061  E-mail : dptmhs@gmail.com ,
                                          maehongson@dpt.go.th   

71
ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์วัดต่อแพ อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน     รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ(PDF)

        งบประมาณ       : 1,000,000.- บาท
        ชื้อแบบเอกสาร  : 1,000.- บาท  วันที่ 6-19 ม.ค. 2558  เวลา 9:00 น.-15:00 น. ณ ฝ่าบบริหารงานทั่วไป สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
        ยื่นแบบ/เอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 6-19 ม.ค. 2558  เวลา 09:00 น.-15:00 น.  ณ ฝ่าบบริหารงานทั่วไป สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
        เปิดซอง           : 20 ม.ค. 2558  เวลา 6.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
        สถานที่รับเอกสาร: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                          โทร 053-612-055 โทรสาร 053-613-061  E-mail : dptmhs@gmail.com ,
                                          maehongson@dpt.go.th   

72
ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงห้องน้ำสาธารณะตลอดเส้นทาง 108-1095 และแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอนในพื้นที่ อ.สบเมย อ.แม่ลาน้อย อ.แม่สะเรียง  อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน  รายละเอียดดังเอกสารแนบ (PDF)
        งบประมาณ       : 1,185,000.- บาท
        ชื้อแบบเอกสาร  : 1,000.- บาท  ตั้งแต่วันที่ 7-20 ม.ค. 2558  เวลา 09:00 น.-15:00 น.
        ยื่นแบบ/เอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 7-20 ม.ค. 2558  เวลา 09:00 น.-15:00 น.
        เปิดซอง           : 21 ม.ค. 2558  เวลา 09:30 น.
        สถานที่รับเอกสาร: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                          โทร 053-612-055 โทรสาร 053-613-061  E-mail : dptmhs@gmail.com ,
                                          maehongson@dpt.go.th   

73
ด้วยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีความประสงค์ จะดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาโครงการห้องสมุดด้วยตู้คอนเทนเนอร์มอนให้กับโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาศพระชนมายุ ครบ 60 พรรษา ปี 2558   รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ(PDF)
        งบประมาณ       : 955,000.- บาท
        ชื้อแบบเอกสาร  : 1,000.- บาท  วันที่ 6-19 ม.ค. 2558  เวลา 9:00 น.-15:00 น. ณ ฝ่าบบริหารงานทั่วไป สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
        ยื่นแบบ/เอกสาร : ตั้งแต่วันที่ 6-19 ม.ค. 2558  เวลา 09:00 น.-15:00 น.  ณ ฝ่าบบริหารงานทั่วไป สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
        เปิดซอง           : 20 ม.ค. 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม สนง.โยธาธิการและผังเมืองฯ
        สถานที่รับเอกสาร: สนง.โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน 121/7 ถ.ขุนลุมประพาส ต.จองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน
                                          โทร 053-612-055 โทรสาร 053-613-061  E-mail : dptmhs@gmail.com ,
                                          maehongson@dpt.go.th   

หน้า: 1 ... 3 4 [5]